وبلاگ 2

وبلاگ 2

پریود چیست؟

پریود چیست؟ چرخه قاعدگی نحوه آماده شدن بدن برای بارداری احتمالی هستش. پریود گوشه ای از این چرخه اس. در یک چرخه پریود چه ...

شب ادراری

شب دراری و هرچیزی که لازمه ازش بدونید اصلا شب ادراری چیه؟ چه دلیلی داره؟ چه سنی داره؟ درمانش چیه؟ به دفع بی اختیار ...