فرمول طلایی برای انجام تکالیف فرزندان!

در ساعاتی که به درس اختصاص دادید وقتی را هم برای بازی و استراحت بگذارید مثلا بگویید این سه صفحه را که خوب  نوشتی 10 دقیقه باهم بازی می‌کنیم! برنامه و وقت‌های استراحت را مطابق سن فرزندتان تنظیم کنید. ...

آثار بازی های رایانه ای در رابطه با شیطان

آثار بازی های رایانه ای در رابطه با شیطان را در این مطلب می خواهیم توضیح دهیم: انسان ها را از جهت رابطه میان آنها و شیطان می توان به چند دسته تقسیم کرد: اول؛ بندگان مخلص الهی که از تیررس ...

آثار بازی های رایانه ای بر بعد روحی کودک

آثار باز های رایانه ای بر بعد جسمی را در مطلب قبل بیان کردیم. حال به سراغ آثار مخرب آن بر فضای روحی و عصبی می رویم: 1. ترس تخیل کودکان رایانه ای، به مراتب قوی تر از دیگر کودکان است. ...

آثار بازی های رایانه ای بر بعد جسمی کودک

آثار بازی های رایانه ای بر رابطه فرزند با خویش، در بعد جسمی را در این مطلب توضیح دهیم: پیامدهای جسمی رفتار ما با جسم خودمان، بخشی از رابطه ای است که با خویشتن برقرار می کنیم. وقتی بازی های ...

ویژگی های بازی مفید

برای اینکه بازی بتواند در تربیت کودکان، آثار مفیدی داشته باشه باید دارای ویژگی های باشه. این ویژگی ها عبارت اند از: 1. مشارک والدین در بازی حضور والدین در بازی، جذابیت آن را برای فرزند دوچندان می کند. این حضور، ...