آثار بازی های رایانه ای در رابطه با شیطان

آثار بازی های رایانه ای در رابطه با شیطان

آثار بازی های رایانه ای در رابطه با شیطان را در این مطلب می خواهیم توضیح دهیم:

انسان ها را از جهت رابطه میان آنها و شیطان می توان به چند دسته تقسیم کرد:

اول؛ بندگان مخلص الهی که از تیررس شیطان در امان اند.

دوم؛ بندگانی که شیطان آنها را وسوسه می کند و به سوی شر می خواند.

سوم؛ بندگانی که ولایت شیطان را پذیرفته اند. شیطان بر این دسته افراد سلطه دارد.

امروزه به صورت کاملا حساب شده شیطان پرستی در حال ترویج است. شیطان پرستی عریان ترین شیوه مبارزه با توحید در دوران معاصر است. بازی های رایانه ای یکی از ابزاری است که شیطان پرستی به وسیله آن با شیوه های مختلفی ترویج می شود.

نمادهای شیطان پرستی

1. بافومت (Baphomet):

مضرات بازی های رایانه ای

نماد بز یا قوجی به نام بافومت است که با جانور شاخدار یوحنا در کتاب مکاشفات یوحنا همانندی دارد. در اسطوره های مصری، بافومت را خدای هوش و دانایی معرفی کرده اند. شعله میان دو شاخ او نیز نماد نبوغ و دانایی شیطان است.

2. سر بز در میان ستاره پنج پروارونه

ستاره پنج پر، نماد ونوس، الهه زیبایی و عشق شهوانی زنانه است. چون فرقه شیطان پرستی جنبه شهوانی انسان مطرح است، پنج ضلعی به صورت وارونه در آمده و سر بز در آن قرار گرفته. این نماد از زمانی که لئوناردو داوینچی طرح کرد ویترووین را طراحی کرد، به نماد اصالت انسان تبدیل شد. ترکیب ستاره پنج پروارونه با سرفومنت، نماد روشن و گویایی برای تعالیم کتب شیزان گرایی کرولی و لاوی است. چرا که این دو شیطان را نماد انسان محوری و اصالت هوس ها و لذت طلبی بشر می دانند.

3. 666 یا FFF.

عدد 666 عدد شیطان است. (بخش مکاشفات یوحنا در کتاب مقدس)

4. صلیب وارونه

این نماد بر اساس تفکرات ضد مسیحی شیطان گرایان، به نشان خصومت با دین مسیحیت و توهین به آن استفاده می شود.

5. دست شاخدار

دو انگشت برافراشته در این نماد نشان از دو شاخ بز بافومت است که به همراه عبارت درود بر شیطان استفاده میشود.

6. ابلیسک

ابلیسک، ستونی با قاعده چهارضلعی است. و راس هرمی که نمادی از «رع» در مصر بوده و در اثر افزایش قدرت به ممالک دیگر راه یافته. این نماد امروزه در میدان های بزرگ کشورهای اروپایی و آمریکا ساخته شده و مردم به دور آن می چرخند.

7. صلیب شکسته

به نشانه تمسخر و توهین به نماد مسیحیت به کار می رود. البته گروه های نژادپرست نیز گاهی از این نماد استفاده می کنند.

8. پرگار و گونیا

وسط علامت پرگار و گونیا حرف G (به معنای بز) قرار گرفته است.

9. چشم جهان بین

شیطان پرستان معتقدند این، چشم لوسیفر است و کسی که قدرت کنترل آن را دارد بر تمامی دارایی ها حکومت می کند. این علامت در پیشگویی ها به کار می رود. جادوها، نفرین ها و تمام انحرافات با این علامت به کار می رود.

10. آنخ

آنخ نماد باروری و شهوات در انسان هاست. شیطان پرستان بر این باورند که این وسیله برانگیزه شهوت است و برای امیال جنسی پرستیده می شود.

نمادهای شیطان پرستی در بازی های رایانه ای

یکی از بازی هایی که نمادهای شیطان پرستان استفاده زیادی کرده است، باز «ندای وظیفه»است.

از دیگر بازی ها می توان بازی «لوکسر4» را نام برد.

یکی دیگر از بازی ها، بازی «شیزان هم می گرید» است. در یکی از صحنه های آغازین این بازی، شخصیت اصلی بازی در حال نوشیدن محتوای یک بطری است که روی آن عدد 666 نوشته شده است.

برای دیدن فروشگاه یکتا پلاس کلیک کنید.

برای دیدن کانال یکتا پلاس کلیک کنید.

برچسب ها:بازیسرگرمی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.