شب ادراری

شب دراری و هرچیزی که لازمه ازش بدونید اصلا شب ادراری چیه؟ چه دلیلی داره؟ چه سنی داره؟ درمانش چیه؟ به دفع بی اختیار ادرار هنگام شب مخصوصا توی خواب رو شب ادراری میگن. بیشتر برای کودکان و افراد کهنسال اتفاق ...