ویژگی های بازی مفید

ویژگی های بازی مفید

ویژگی های بازی مفید

برای اینکه بازی بتواند در تربیت کودکان، آثار مفیدی داشته باشه باید دارای ویژگی های باشه. این ویژگی ها عبارت اند از:

1. مشارک والدین در بازی

حضور والدین در بازی، جذابیت آن را برای فرزند دوچندان می کند. این حضور، اگر با شوق و میل باشه، علاوه بر ایجاد لذت بیشتر برای فرزند، رابطه عاطفی فرزند با والدین را بیشتر می کند.

2. بچه شدن والدین در هنگام بازی

بچه ها دوست دارن در هنگام بازی با بزرگ ترها بازی کنند؛ اما بزرگترهایی که در هنگام بازی خودشان را کودک می کنند.

3. فعال و همراه با حرکت بودن

در میان بازی های بچه، باید بازی های فعال و همراه با حرکت وجود داشته باشد تا انرژی های نهفته آنها تخلیه شود.

4. بدون ترس و دغدغه بودن

بازی اگر همراه با ترس و دغدغه باشد، دیگر لذتی برای فرزند، نخواهد داشت. برخوردهای خشن و تند والدین، در ایجاد ترس و دغدغه، بسیار موثر است.

5. انتخابی، نه تحمیلی بودن

بچه ها، از بازی هایی که خودشان انتخاب می کنند لذت می برند. بازی هایی که ب زور بر کودکان تحمیل می شود، برای آنها جذابیت چندانی نخواهد داشت.

6. تنوع داشتن

برای اینکه بچه ها از بازی زود خسته نشوند باید بازی هایی که می توانند در طول روز انجام دهند، متنوع باشد. در صورت نبود این تنوع، بچه ها از بازی های محدود و خسته کننده به تلویزیون یا بازی های رایانه ای رو می آورند.

7. واقعی و طبیعی بودن

اسباب بازی، اگر بتواند آثار یک بازی مفید را برای کودکان به دنبال داشته باشد، خوب است. اگر اندازه اسباب بازی مفید و جذاب باشد، باز هم برای کودکان جای بازی با اشیای واقعی و طبیعی را نمی گیرد.

8. زمینه ساز خلاقیت بودن

بازی باید زمینه دخالت کودک در نتیجه را فراهم کند تا بتواند خلاقیت و استعداد کودک را رشد دهد.

9. قابلیت همکاری با دیگران داشتن

بازی، یکی از بهترین فضاها برای آموزش همکاری با دیگران است. دز بازی های گروهی، شرایطی پیش می آید که بچه ها گذشت، مدیریت و برخی از صفات دیگری را که برای تعامل موفق با جامعه مورد نیاز است؛ به صورت کارگاهی یاد می گیرند.

10. نتیجه بخش بودن

مقصود از نتیجه بخش بودن این است که پس از تموم شدن بازی اتفاقی بیوفته که کودک در آن اتفاق، اثر کار خودش رو به صورت واقعی ببیند.

11. در معرض دید بودن

بچه ها دوست دارن که بازی هایشان در معرض دید دیگران به ویژه بزرگترها باشد.

12. بیرونی و درونی بودن

بچه ها، هر اندازه که در داخل خانه بازی کنند باز هم جای بازی های بیرون از خانه را برایشان نمی گیرد. بازی کردن با بچه های دیگر در محیط بیرون از خانه، به اجتماعی شدن فرزندان ما کمک می کند.

13. افزودن تجربه

افزوده شدن بر تجربه، به آزمون و خطایی است که کودکان در بازی انجام می دهند.

14. رقابتی بودن

کودک، به چشیدن طعم پیروزی و شکست به معنای رقابتی آن هم نیاز دارد.

منبع: کتاب بازی های عسلی و عسل های بدلی

برچسب ها:بازیسرگرمی

علیرضا سمیعی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.