پریود چیست؟

پریود چیست؟ چرخه قاعدگی نحوه آماده شدن بدن برای بارداری احتمالی هستش. پریود گوشه ای از این چرخه اس. در یک چرخه پریود چه اتفاقی میوفته؟ در شروع یک چرخه پریود یک تخمک از تخمددان آزاد میشه و از لوله های فالوپ ...