دلایل ریزش مو

دلایل ریزش مو: 🔹 چرخه رشد مو ۴ مرحله هست: آناژن، کاتاژن،تلوژن و اگزوژن. ریزش مو بیشتر به خاطر مرحله آناژن و استرس هست. آندروژن‌ها در واقع هورمون‌های مردانه هستند که می توانند باعث ریزش مو در زنان و مردان بشوند. ...