شورتکس یکتاپلاس

شورتکس برای پریودی تو دوره ی پریودی همیشه نگرانی که موقع خواب پس بدی؟ مطمئن باش تو دوره قاعدگی هیچ چیزی به اندازه شورتکس قاعدگی نمیتونه آرامش خاطر بیاره تو دوره ی قاعدگی موقع خواب یا فعالیت روزانه بار ها استرس لکه ...