اوتیسم چیست؟

اوتیسم چیست؟ بخش های مختلف ذهن ما باهم همکاری میکنند و در نتیجه این همکاری یک انسان سالم می تونه به کارهای روزمره اش رسیدگی کنه. در افرادی که اوتیسم دارن این بخشها به درستی همکاری نمیکنند. اوتیسم یک اختلال ...