از شیر گرفتن کودک

توصیه های مفید و کاربردی جهت از شیر گرفتن کودک: 1. صبر و حوصله: در ابتدا باید بدانید که از شیر گرفتن کودک  نیازمند گذاشتن وقت و صبرداشتن است. کودک از زمانی که پا به دنیا گذاشته، در آغوش مادر قرار گرفته ...