فرزند مودب و مهربان

فرزند مودب و مهربان

فرزند مودب و مهربان

‍ اگر این موارد را به فرزندتان بیاموزید، او فردی مودب و مهربان خواهد شد که همه دوستش خواهند داشت.

1. وقتی چیزی می خواهی، بگو « لطفاً»

2. وقتی چیزی می گیری بگو «ممنون»

3. وقتی بزرگترها با هم حرف می زنند وسط حرفشان نپر، مگر آن که کاری ضروری داشته باشی. آنها متوجه تو می شوند و هر وقت حرفشان تمام شد به سراغت می آیند.

4. اگر نیاز داری که توجه یک نفر را به سرعت جلب کنی، مودبانه ترین راه این است که بگویی « ببخشید …»

5. اگر در باره انجام کاری تردید داری، اول اجازه بگیر. این کار باعث می شود بعدتر ساعت ها ناراحت نباشی.

6. دنیا علاقه ای ندارد که بداند از چه چیزهایی بدت می آید. نظرات منفی را برای خودت نگه دار یا فقط با دوستانت مطرح کن.

7. در باره ویژگی های فیزیکی افراد دیگر نظر نده، مگر این که بخواهی از آنها تعریف کنی که همیشه مورد استقبال است.

8. وقتی از تو می پرسند چطوری؟ جواب بده و از آنها بپرس آنها چطورند.

9. وقتی در خانه دوستت وقت گذراندی، یادت باشد که از پدر و مادرش تشکر کنی که گذاشتند در خانه شان باشی و بگویی که در آنجا به تو خوش گذشت.

10. وقتی دری بسته است و تو می خواهی وارد شوی، حتما در بزن و منتظر باش که کسی جوابت را بدهد و سپس وارد شو.

11. وقتی زنگ می زنی اول خودت را معرفی کن و بعد بگو آیا  می توانی با کسی که میخواهی صحبت کنی، حرف بزنی یا نه.

12. از هر هدیه ای که دریافت می کنی استقبال کن و بگو ممنونم.

برای دیدن کانال یکتا پلاس کلیک کنید.

برای خرید شورت اضطراری چیدامه کلیک کنید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.