معنای رنگها در نقاشی کودکان

معنای رنگها در نقاشی کودکان👇👇👇👇 💜💙💚💛🧡❤️💗🖤 آبی💙 رنگ آبی: معرف حساسیت، دریافت پذیری، هیجان‌خواهی و درونی‌سازی است. آبی رنگی است که صلح، آرامش، سکون و در حد افراطی فعل پذیری و تسلیم را نشان می‌دهد. قرمز❤️ رنگ قرمز: به معنای قدرت، عمل و ...