دفاع کردن فرزندان از خودشان

چگونه به فرزندان خود بیاموزیم که از خود دفاع کنند و شجاعت داشته باشند؟ ✨به فرزند خود یاد دهید که بدون پرخاشگری، سرسخت باشد بسیاری از کودکان به طور طبیعی سرسخت نیستند. مهم است که به آنها تفاوت بین شجاعت و ...