مضرات تماشای تلویزیون

مضرات تماشای تلویزیون

مضرات تماشای تلویزیون در هرحالتی:

مضرات تماشای تلویزیون

📌 از مضرات تماشای تلویزیون: در زمانی که کودک در حالت درازکش تلویزیون تماشا می کند موجب مشکلات بینایی در کودک می شود. موقع تماشای تلویزیون چشم باید در حالت کاملا افقی با تلویزیون قرار داشته باشد.

📌 با صدای بلند باعث کاهش شنوایی می شود. چون کودک در خیابان و اماکن باید قدرت زیادی برای شنیدن صدای بلند داشته باشد.

📌 تماشای بی وقفه تلویزیون رشد باعث تنبلی چشم کودک می شود.

📌 تماشای تلویزیون رشد زبان کودک را در معرض خطر قرار می دهد.

🔎 به ازای هر یک ساعتی که کودک زیر 2 سال تلویزیون ببیند، 52 دقیقه کمتر در روز صرف ارتباط با دیگران می کند.

مضرات تماشای تلویزیون

🔎 تلویزیون رسانه ای یک سویه است که خودش می پرسد و خودش جواب می دهد. به محض روشن شدن خلاقیت و هوش کودک خاموش می شود.

🔎 وقتی به کودک در حین تماشای تلویزیون غذا بدهید، او را شرطی می کند. او ناخودآگاه یاد می گیرد تا تلویزیون نباشد غذا نخورد.

🖊 برخی از بچه ها ممکن است به دلیل دیدن برنامه های تلویزیونی ترس و اضطراب داشته باشند.

برای دیدن کانال یکتا پلاس کلیک کنید.

برای دیدن فروشگاه یکتا پلاس کلیک کنید.

برچسب ها:بازیبچه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.