شیر مادر تا دو سالگی

شیر مادر تا دو سالگی

شیر مادر

تا پایان دو سالگی مادر باید به کودک خود شیر دهد. زیرا:

۱. شیر مادر هنوز بهترین منبع تأمین پروتئین برای كودك است.

2. تكامل عصبی و روانی كودك را كه با شیرمادر آغاز شده. با تداوم واستمرار آن در سال دوم زندگی ، كامل می كند.

3. مواد ایمنی بخش موجود در آن، طیف حفاظتی مهمی برای  کودك دارد و این طفل نوپا را كه بسیار متحرك و فعال است و با دست زدن به همه جا و همه چیز، خود را به سهولت در معرض بیماری قرار می دهد از ابتلاء به اسهال و سایر عفونت ها حفظ می كند.

4. نیازهای عاطفی و روانی او را كه برای رشد و تكاملش بسیار ضروری هستند تأمین می كند.

5. شیر مادر تا حدود ۳۰ درصد كالری مورد نیاز او را تأمین می كند.

6. با كاهش دفعات بیماری، اثر قابل توجهی در شرایط روحی و روانی و اقتصادی خانواده دارد.

7. اغلب كودكان در ایام بیماری كم اشتها هستند و به كمتر چیزی، به اندازه شیرمادر میل دارند و این منبع غذایی در ایام بیماری به بهبود آنان كمك می كند.

8. و بالاخره در جریان اسهال و استفراغ، هیچ چیز به اندازه شیرمادر برای كودك قابل تحمل نیست.

برای دیدن فروشگاه یکتا پلاس کلیک کنید.

برای دیدن کانال یکتا پلاس کلیک کنید.

برچسب ها:شیرمادر

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.