آثار بازی های رایانه ای بر بعد روحی کودک

آثار بازی های رایانه ای بر بعد روحی کودک

آثار باز های رایانه ای بر بعد جسمی را در مطلب قبل بیان کردیم. حال به سراغ آثار مخرب آن بر فضای روحی و عصبی می رویم:

آثار بازی های رایانه ای بر بعد روحی کودک

1. ترس

تخیل کودکان رایانه ای، به مراتب قوی تر از دیگر کودکان است. این کودکان وقتی که از بازی جدا می شوند، باز هم با با خیالات خودشان زندگی می کنند. خیالات وقتی شدت می گیرد، شکل واقعی پیدا می کند. حالا اگر کودک، بازی های خشن و ترسناک را انتخاب کرده باشد، خیالات او هم خشن و ترسناک خواهد بود. در نتیجه وقتی هم که در دنیای بازی نیست، خود را در آن فضا می بیند و احساس ترس می کند. این احساس ترس در هنگام تاریکی یا تنهایی شدت بیشتری می گیرد.

آثار بازی های رایانه ای

2. اعتیاد

اعتیاد به این بازی ها حالت پله ای دارد ؛ اعتیاد پله ای به اعتیادی می گوییم که فرد معتاد در آن به یک اندازه و یک شکل نمی تواند بسنده کند. این افراد به یک نوع مشخص از بازی رایانه ای قانع نمی شوند. میزان هیجان تولید شده در هر مرحله از این اعتیاد باید بیشتر از مرحله قبل باشد، وگرنه احساس نیاز به هیجان را در افراد معتاد ارضا نمی کند.

اما عوارض اعتیاد به بازی ای رایانه ای چیست؟

  • از میان رفتن آرامش
  • کم توجهی به هرچیزی جز بازی
  • ضعیف شدن اراده
  • بی توجهی به آداب و قوانین
  • بی حوصلگی و پرخاشگری

3. بالا رفتن آستانه تحریک هیجان

هیجان مورد نیاز در زندگی کودکان، با بازی های معمول و غیررایانه ای قابل پاسخگو است. اما وقت کودم به بازی های رایانه ای عادت می کند، آستانه هیجان او بالا می رودو دیگر با بازی های سنتی هیجان مورد نیاز خود را پاسخ دهد. یکی از پیامدهای بالارفتن آستانه هیجان، بی انگیزه شدن به بسیاری از کارهای روزمره و بازی هایی است که نیاز ضروری برای تربیت کودک است.

4. افسردگی

در دنیای بازی رایانه ای همه چیز بر وفق مراد است و کاربر می تواند این دنیا را هر طور که دلش می خواهد، انتخاب کند و آن را هرطور که می خواهد درست کند. اما در دنیای واقعی همیشه چرخ مراد نمی گردد و گوش به فرمان ما نیست. زندگی اجباری در دنیایی کخ با آرزوهای کودکان رایانه ای تطابقی ندارد، به شدت آنها را از حضور در این دنیا خسته می کند و زمینه افسردگی را فراهم می سازد.

5. اضطراب

در بسیاری از بازی های رایانه ای، فرصت برای توقف و انتخاب به شدت کم است. لحظه ای درنگ و یک بار اشتباه می تواند بازی را به ضرر کاربر تمام مند. این مسئله از ابتدای بازی تا انتهای آن ارمغانی به نام اضطرای برای کاربر دراد.

6. عصبی شدن

7. بدبینی

در دنیای بازی های رایانه ای همه در مقابل تو هستند تا به مقصد نرسی. در این دنیا اصل آن است که همه دشمن اند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

منبع: کتاب من دیگر ما ، جلد هفتم (نویسنده: محسن عباسی ولدی)

برای دیدن فروشگاه یکتا پلاس کلیک کنید.

برای دیدن کانال یکتا پلاس کلیک کنید.

برچسب ها:بازیسرگرمی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.